Ultimo sängtillbehör

Ultimo sängtillbehör monteras i en existerande vårdsäng, under madrassen. Det är en nyutvecklad produkt för att ändra brukarens position i sängen. Ultimo kan användas manuellt via handkontroll eller programmeras till att köras med automatiskt. Det är ett idealt system som hjälpa till att byt...

Produktbeskrivning

Ultimo sängtillbehör monteras i en existerande vårdsäng, under madrassen. Det är en nyutvecklad produkt för att ändra brukarens position i sängen. Ultimo kan användas manuellt via handkontroll eller programmeras till att köras med automatiskt. Det är ett idealt system som hjälpa till att byta position för brukare med reducerad rörlighet.

Användning av ULTIMO sängtillbehör

 • Kan monteras på de flesta vårdsängar.
 • Fungerar tillsammans med vårdsängens övriga funktioner.
 • Vid val av manuell styrning via handkontroll kan ULTIMO vinklas i upp till 80°.
 • Vid val av automatisk styrning upp till 30°.
 • Brukaren blir inte störd av den automatiska manövreringen av ULTIMO.
 • Automatiska intervallmanövreringen kan också ställas in individuellt med kortare intervaller.

Fördel för Vårdgivaren

 • Inga tunga lyft.
 • Mindre risk för skador i rygg och nacke.
 • Mindre sjukfrånvaro.
 • Arbetet förändras från förflyttning till observation.
 • Personaleffektivisering.
 • Mindre tidsåtgång i behandling av trycksår.
 • God hjälp till applicering av sele.
 • Underlättar när det genomförs personlig hygien.
 • Underlättar till mobilisering av brukaren.

Fördel för brukaren

 • Skiftande ställning omfördelar trycket och bidrar till att förebygga trycksår.
 • Förebygger uppkomst av lunginflammation för sängliggande.
 • Bättre komfort och värdighet.
 • Ostörd nattsömn.
 • Bra för brukare med sömnapné.
 • Färre hudproblem.

Fördel för kommuner, äldre- och boendeverksamhet

 • Resursbesparande.
 • Hälsoekonomisk besparing.
 • Besparing av behandling på trycksår.
 • Färre inläggningar på sjukhus.
 • Bidrar till kortare tid för tillfrisknande.
 • Reducerar behovet av hemvård och hemhjälp.
 • Besparing av rehabilitering och rehabträning.
 • Har samma livslängd som vårdsäng.

Mer Information

Brochure

Produktblad Ultimo sängtillbehör